Address QR code for address 0xe052113bd7d7700d623414a0a4585bcae754e9d5
0xe052113bd7d7700d623414a0a4585bcae754e9d5

Nifty Gateway: Omnibus
Balance
32.298957300289767344 Ether
Ether Value
$ 56,587.77 @ 1752/ETH
ERC20 Tokens
93
Symbol
Balance
$6,458.26
6,459.02
@ $1.00
$99.97
100
@ $1.00
$17.04
25.9322
@ $0.66
$8.29
0.005
@ $1,657.60
$0.00
250
@ $0.00
$0.00
32,000
@ $0.00
$0.00
2
@ $0.00
$0.00
2
@ $0.00
$0.00
50
@ $0.00
$0.00
1
@ $0.00
$0.00
800,000
@ $0.00
500
@ $0.00
1
@ $0.00
5,555
@ $0.00
5,555
@ $0.00
1
@ $0.00
5,555
@ $0.00
5,555
@ $0.00
$0.00
298,131
@ $0.00
5,555
@ $0.00
$0.00
2
@ $0.00
250,000
@ $0.00
5,555
@ $0.00
$0.00
410,372,916.10065
@ $0.00
63,747,975,861.68775
@ $0.00
5,555
@ $0.00
$0.00
5,542,455.82361
@ $0.00
$0.00
4
@ $0.00
$0.00
2,500
@ $0.00
$0.00
14,933.61231
@ $0.00
$0.00
20.33357
@ $0.00
4,000
@ $0.00
$0.00
341
@ $0.00
1
@ $0.00
$0.00
5,294,733,502,180.299
@ $0.00
5,555
@ $0.00
$0.00
245
@ $0.00
57,123,273,541.76374
@ $0.00
$0.00
1
@ $0.00
666
@ $0.00
1
@ $0.00
$0.00
1.307
@ $0.00
$0.00
10
@ $0.00
800
@ $0.00
5,555
@ $0.00
$0.00
7,521.06797
@ $0.00
350
@ $0.00
$0.00
9,287.08
@ $0.00
$0.00
76,589.92049
@ $0.00
1,000,000
@ $0.00
$0.00
2,500
@ $0.00
$0.00
500,000
@ $0.00
$0.00
3.19293
@ $0.00
$0.00
2,012.0339
@ $0.00
10,000
@ $0.00
$0.00
1,182,604,071.53554
@ $0.00
2,500,000
@ $0.00
$0.00
4,918.03279
@ $0.00
$0.00
1,500
@ $0.00
$0.00
1
@ $0.00
5,555
@ $0.00
1,800
@ $0.00
$0.00
7,998,421.88895
@ $0.00
10,254
@ $0.00
$0.00
70
@ $0.00
3,245
@ $0.00
242,321
@ $0.00
800
@ $0.00
1
@ $0.00
5,555
@ $0.00
5,555
@ $0.00
$0.00
20,000,000
@ $0.00
5,555
@ $0.00
2,500,000
@ $0.00
$0.00
371,374.42629
@ $0.00
800
@ $0.00
263,874
@ $0.00
$0.00
0.5
@ $0.00
$0.00
32,000
@ $0.00
$0.00
1
@ $0.00
258,542
@ $0.00
10
@ $0.00
$0.00
1.04404
@ $0.00
1,000
@ $0.00
10
@ $0.00
5,555
@ $0.00
250,457
@ $0.00
5,555
@ $0.00
5,555
@ $0.00
5,555
@ $0.00
8
@ $0.00
5,555
@ $0.00
1
@ $0.00
Symbol
Balance
$6,458.26
6,459.02
@ $1.00
$99.97
100
@ $1.00
$17.04
25.9322
@ $0.66
$8.29
0.005
@ $1,657.60
$0.00
250
@ $0.00
$0.00
32,000
@ $0.00
$0.00
2
@ $0.00
$0.00
2
@ $0.00
$0.00
50
@ $0.00
$0.00
1
@ $0.00
$0.00
800,000
@ $0.00
500
@ $0.00
1
@ $0.00
5,555
@ $0.00
5,555
@ $0.00
1
@ $0.00
5,555
@ $0.00
5,555
@ $0.00
$0.00
298,131
@ $0.00
5,555
@ $0.00
$0.00
2
@ $0.00
250,000
@ $0.00
5,555
@ $0.00
$0.00
410,372,916.10065
@ $0.00
63,747,975,861.68775
@ $0.00
5,555
@ $0.00
$0.00
5,542,455.82361
@ $0.00
$0.00
4
@ $0.00
$0.00
2,500
@ $0.00
$0.00
14,933.61231
@ $0.00
$0.00
20.33357
@ $0.00
4,000
@ $0.00
$0.00
341
@ $0.00
1
@ $0.00
$0.00
5,294,733,502,180.299
@ $0.00
5,555
@ $0.00
$0.00
245
@ $0.00
57,123,273,541.76374
@ $0.00
$0.00
1
@ $0.00
666
@ $0.00
1
@ $0.00
$0.00
1.307
@ $0.00
$0.00
10
@ $0.00
800
@ $0.00
5,555
@ $0.00
$0.00
7,521.06797
@ $0.00
350
@ $0.00
$0.00
9,287.08
@ $0.00
$0.00
76,589.92049
@ $0.00
1,000,000
@ $0.00
$0.00
2,500
@ $0.00
$0.00
500,000
@ $0.00
$0.00
3.19293
@ $0.00
$0.00
2,012.0339
@ $0.00
10,000
@ $0.00
$0.00
1,182,604,071.53554
@ $0.00
2,500,000
@ $0.00
$0.00
4,918.03279
@ $0.00
$0.00
1,500
@ $0.00
$0.00
1
@ $0.00
5,555
@ $0.00
1,800
@ $0.00
$0.00
7,998,421.88895
@ $0.00
10,254
@ $0.00
$0.00
70
@ $0.00
3,245
@ $0.00
242,321
@ $0.00
800
@ $0.00
1
@ $0.00
5,555
@ $0.00
5,555
@ $0.00
$0.00
20,000,000
@ $0.00
5,555
@ $0.00
2,500,000
@ $0.00
$0.00
371,374.42629
@ $0.00
800
@ $0.00
263,874
@ $0.00
$0.00
0.5
@ $0.00
$0.00
32,000
@ $0.00
$0.00
1
@ $0.00
258,542
@ $0.00
10
@ $0.00
$0.00
1.04404
@ $0.00
1,000
@ $0.00
10
@ $0.00
5,555
@ $0.00
250,457
@ $0.00
5,555
@ $0.00
5,555
@ $0.00
5,555
@ $0.00
8
@ $0.00
5,555
@ $0.00
1
@ $0.00
Hash
Method
Block
Age
From
To
Value
0x42842e0e
16 mins ago
Nifty Gateway: Omnibus
OUT
0 Ether
0x42842e0e
32 mins ago
Nifty Gateway: Omnibus
OUT
0 Ether
0x42842e0e
32 mins ago
Nifty Gateway: Omnibus
OUT
0 Ether
0x42842e0e
1 hr 9 mins ago
Nifty Gateway: Omnibus
OUT
0 Ether
0x42842e0e
1 hr 14 mins ago
Nifty Gateway: Omnibus
OUT
0 Ether
0x42842e0e
1 hr 15 mins ago
Nifty Gateway: Omnibus
OUT
0 Ether
0x42842e0e
1 hr 18 mins ago
Nifty Gateway: Omnibus
OUT
0 Ether
0x42842e0e
1 hr 21 mins ago
Nifty Gateway: Omnibus
OUT
0 Ether
0x42842e0e
1 hr 40 mins ago
Nifty Gateway: Omnibus
OUT
0 Ether
0x42842e0e
1 hr 59 mins ago
Nifty Gateway: Omnibus
OUT
0 Ether
0x42842e0e
2 hrs 1 min ago
Nifty Gateway: Omnibus
OUT
0 Ether
0x42842e0e
2 hrs 6 mins ago
Nifty Gateway: Omnibus
OUT
0 Ether
0x42842e0e
2 hrs 8 mins ago
Nifty Gateway: Omnibus
OUT
0 Ether
0x42842e0e
2 hrs 11 mins ago
Nifty Gateway: Omnibus
OUT
0 Ether
0x42842e0e
2 hrs 15 mins ago
Nifty Gateway: Omnibus
OUT
0 Ether
0x42842e0e
3 hrs 9 mins ago
Nifty Gateway: Omnibus
OUT
0 Ether
0x42842e0e
3 hrs 13 mins ago
Nifty Gateway: Omnibus
OUT
0 Ether
0x42842e0e
3 hrs 14 mins ago
Nifty Gateway: Omnibus
OUT
0 Ether
0x42842e0e
3 hrs 45 mins ago
Nifty Gateway: Omnibus
OUT
0 Ether
0x42842e0e
5 hrs 2 mins ago
Nifty Gateway: Omnibus
OUT
0 Ether
0x42842e0e
5 hrs 14 mins ago
Nifty Gateway: Omnibus
OUT
0 Ether
0x42842e0e
5 hrs 24 mins ago
Nifty Gateway: Omnibus
OUT
0 Ether
0x42842e0e
6 hrs 3 mins ago
Nifty Gateway: Omnibus
OUT
0 Ether
0x42842e0e
6 hrs 39 mins ago
Nifty Gateway: Omnibus
OUT
0 Ether
0x42842e0e
6 hrs 41 mins ago
Nifty Gateway: Omnibus
OUT
0 Ether
loading...
Hash
Age
From
To
Value
Type
54 days 22 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
0.029714 Ether
call
282 days 4 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
0.1925 Ether
call
282 days 19 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
0.18375 Ether
call
285 days 7 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
0.035 Ether
call
285 days 8 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
0.035 Ether
call
285 days 8 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
0.035 Ether
call
285 days 9 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
0.035 Ether
call
288 days 13 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
0.030625 Ether
call
288 days 13 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
0.49 Ether
call
288 days 21 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
0.49 Ether
call
290 days 20 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
0.131625 Ether
call
292 days 23 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
0.32375 Ether
call
293 days 8 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
0.000875 Ether
call
293 days 13 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
0.020125 Ether
call
293 days 13 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
0.01925 Ether
call
294 days 3 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
0.48125 Ether
call
294 days 7 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
0.000875 Ether
call
296 days 9 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
0.1575 Ether
call
297 days 23 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
0.07 Ether
call
298 days 4 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
0.5075 Ether
call
583 days 19 mins ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
0.165 Ether
call
739 days 17 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
0.144888 Ether
call
748 days 4 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
0.5435 Ether
call
1026 days 6 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
0.001 Ether
call
Hash
Age
From
To
Value
Token
14 days 21 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
1,500
42 days 19 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
0.5
65 days 15 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
341
92 days 1 hr ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
1,000
110 days 22 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
8
117 days 9 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
2
119 days 5 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
4,000
120 days 7 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
1
132 days 5 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
8.16597222222217
150 days 10 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
2,500
159 days 3 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
250
178 days 13 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
1,000
181 days 20 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
1
184 days 17 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
1
188 days 1 hr ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
3,245
198 days 19 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
800
198 days 19 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
800
200 days 1 hr ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
1,800
200 days 16 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
263,874
200 days 16 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
263,874
200 days 19 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
263,874
210 days 1 hr ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
76,589.920487684
211 days 3 mins ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
0.008015046296296
211 days 13 mins ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
2.984348958333257
212 days 8 hrs ago
IN
Nifty Gateway: Omnibus
8.947418981481425
loading...
Hash
Age
From
To
Token Address
Token ID
16 mins ago
0xe052…e9d5
10
32 mins ago
0xe052…e9d5
403
32 mins ago
0xe052…e9d5
41
57 mins ago
0xe052…e9d5
8495
1 hr 9 mins ago
0xe052…e9d5
6
1 hr 14 mins ago
0xe052…e9d5
39200010016
1 hr 15 mins ago
0xe052…e9d5
1743
1 hr 18 mins ago
0xe052…e9d5
171000100128
1 hr 21 mins ago
0xe052…e9d5
21
1 hr 40 mins ago
0xe052…e9d5
171000101035
1 hr 45 mins ago
0xe052…e9d5
9420
1 hr 59 mins ago
0xe052…e9d5
4
2 hrs 1 min ago
0xe052…e9d5
14
2 hrs 6 mins ago
0xe052…e9d5
20
2 hrs 8 mins ago
0xe052…e9d5
29
2 hrs 11 mins ago
0xe052…e9d5
26
2 hrs 15 mins ago
0xe052…e9d5
2400030007
2 hrs 21 mins ago
0xe052…e9d5
44900020012
3 hrs 9 mins ago
0xe052…e9d5
6862
3 hrs 13 mins ago
0xe052…e9d5
7988
3 hrs 14 mins ago
0xe052…e9d5
171000105821
3 hrs 33 mins ago
0xe052…e9d5
3390
3 hrs 45 mins ago
0xe052…e9d5
171000106266
5 hrs 2 mins ago
0xe052…e9d5
9362
5 hrs 14 mins ago
0xe052…e9d5
171000101988
loading...
Hash
Age
From
To
Token Address
Token ID
Value
2 days 47 mins ago
0xe052…e9d5
2
1
5 days 6 hrs ago
0xe052…e9d5
5150484494041714942997680890804781257665883544210156567634375464224009748485
1
7 days 19 hrs ago
0xe052…e9d5
110649099500406868113829141720628808597739669925248526032026371855418203832340
1
12 days 22 hrs ago
0xe052…e9d5
26020711516516918096971408146251648762864637941753131863296745447502949386192
1
23 days 23 mins ago
0xe052…e9d5
65076309517656740173955397567987000012641479751383517968562115939565825949697
1
31 days 7 hrs ago
0xe052…e9d5
1
1
32 days 8 hrs ago
0xe052…e9d5
1
1
36 days 8 hrs ago
0xe052…e9d5
1
1
46 days 16 hrs ago
0xe052…e9d5
1
1
74 days 8 hrs ago
0xe052…e9d5
94
1
77 days 18 hrs ago
0xe052…e9d5
36
1
79 days 35 mins ago
0xe052…e9d5
1
1
84 days 3 hrs ago
0xe052…e9d5
24906398417534461677370532946493584693150561835219078714524494304196293558273
1
90 days 12 hrs ago
0xe052…e9d5
1
1
95 days 23 mins ago
0xe052…e9d5
112294064429931116695341291840891619524366649195701483110549714757245703553025
1
95 days 24 mins ago
0xe052…e9d5
112294064429931116695341291840891619524366649195701483110549714774837889597441
1
95 days 26 mins ago
0xe052…e9d5
112294064429931116695341291840891619524366649195701483110549714687976471003137
1
95 days 27 mins ago
0xe052…e9d5
112294064429931116695341291840891619524366649195701483110549714747350098903041
1
95 days 28 mins ago
0xe052…e9d5
112294064429931116695341291840891619524366649195701483110549714841908098891777
1
95 days 29 mins ago
0xe052…e9d5
112294064429931116695341291840891619524366649195701483110549714840808587264001
1
95 days 30 mins ago
0xe052…e9d5
112294064429931116695341291840891619524366649195701483110549714744051564019713
1
95 days 31 mins ago
0xe052…e9d5
112294064429931116695341291840891619524366649195701483110549714764942284947457
1
95 days 32 mins ago
0xe052…e9d5
112294064429931116695341291840891619524366649195701483110549714714364750069761
1
95 days 33 mins ago
0xe052…e9d5
112294064429931116695341291840891619524366649195701483110549714767141308203009
1
95 days 35 mins ago
0xe052…e9d5
112294064429931116695341291840891619524366649195701483110549714766041796575233
1
loading...